E-service is not available at the moment, please try again later.
E-service is not available at the moment, please try again later.
 • Biežāk uzdotie jautājumi, nosūtot rēķinus

  1. Kā sameklēt izejošos rēķinus, par kuriem saņemti kļūdas ziņojumi un kuri nav nogādāti to atspoguļošanai internetbankā?
  Atveriet IZEJOŠIE -> IZEJOŠIE RĒĶINI un meklējiet pēc rēķina statusa. Lai meklētu pēc rēķina statusa, ievadiet rēķina datumu, no kura Jūs vēlaties uzsākt meklēšanu un izvelieties rēķina statusu „kļūdains”. Pēc tam nospiediet MEKLĒT.

  2. Vai es saņemšu paziņojumu savā e-pastā, ja rēķins netiks nogādāts internetbankā?
  Ja rēķins nav ticis nogādāts internetbankā, kļūdas ziņojums tiks atspoguļots pie rēķina statusa (kā sarkans I). Lai saņemtu kļūdas ziņojumu savā e-pastā, to nepieciešams vispirms norādīt uzņēmuma iestatījumos. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA-> IESTATĪJUMI-> UZŅEMUMA IESTATĪJUMI-> IZEJOŠAIS RĒĶINI-> Paziņojums e-pastā par rēķina nosūtīšanas kļūmi: ierakstiet e-pasta adresi

  3. Izejošais rēķins nesasniedza internetbanku un tika saņemts kļūdas ziņojums ‘Nekorekts saņēmēja nosaukums (PayToName)’
  Pieņemot e-rēķinus, banka pārbauda vai Izsniedzēja un Saņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds atbilst bankā reģistrētajai informācijai. Lai nodrošinātu, ka Jūsu rēķini sasniedz banku bez problēmām, pārliecinieties, ka Jūsu uzņēmuma nosaukums ir identisks gan Omniva e-pakalpojumu vidē gan bankā. Mēs iesakām izmantot nosaukumu, kāds tas ir ierakstīts uzņēmumu reģistrā. Ja nosaukums neatbilst ierakstam uzņēmumu reģistrā, mēs iesakām nomainīt nosaukumu arī bankā. Visām bankām ir izstrādāta procedūra šādiem gadījumiem. Papildus informāciju Jūs var iegūt, sazinoties ar Jūsu bankas klientu servisu.
  Jūs varat nomainīt uzņēmuma nosaukumu Omnivs e-pakalpojumu vidē, atverot opening VISPĀRĪGA INOFRMĀCIJA-> IESTATĪJUMI-> UZŅĒMUMA IESTATĪJUMI. Pēc izmaiņu veikšanas būs nepieciešams izdzēst kļūdainos rēķinus un ievadīt/ importēt jaunus un nosūtīt tos uz internetbanku.

  4. Izejošajam rēķinam parādās kļūdas ziņojums ‘Nekorekta faila struktūra’. Kas tieši ir nepareizi?
  Pārliecinieties, ka visi obligāti aizpildāmie lauki ir aizpildīti. Rēķiniem, kuri tiek nosūtīti uz internetbanku, jāsatur sekojošu informāciju: Saņēmējs, Reģistrācijas numurs/personas kods, Rēķina Nr., Rēķina datums, Maksājuma datums. Rēķina līnijām jāsatur preces/pakalpojuma nosaukumu un summu. Jūs nevarat ievadīt tikai preces/pakalpojuma nosaukumu, atstājot summas lauku neaizpildītu. Rēķina kopējai summai jāsatur summu bez PVN, PVN un Kopējā summa Lai izlabotu rēķinu, izvēlieties Darbības -> Labot. Pēc tam nosūtiet rēķinu atkārtoti uz banku, nospiežot Saglabāt un nosūtīt.

  5. Izejošie rēķini nav nonākuši bankā un rēķins uzrāda kļūdas paziņojumu ‘E-rēķina piegādes kontam nav pieslēgts elektroniskais kanāls, lai varētu aplūkotu e-rēķinu (piemēram, nav pieejama internetbanka)’?
  Jūs esat nosūtījis e-rēķinu ar pilnu pieejamību uz banku, Saņēmējam ir bankas konts, bet nav internetbankas konta, lai apskatītu rēķinu. Šajā gadījumā ir nepieciešams nosūtīt ierobežotas pieejamības rēķinu uz banku. Lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, izvēlieties Darbības -> Mainīt. Pie sūtīšanas veidiem opcijas “E-rēķins” vietā izvēlieties “Ierobežotas pieejamības rēķins” no nolaižamās izvēlnes Internetbankas sadaļā un nosūtiet rēķinu atkārtoti uz banku.

  6. Izejošajam rēķinam parādās kļūdas paziņojums ‘E-rēķina piegādes kontam nav pieslēgts elektroniskais kanāls, lai varētu aplūkotu e-rēķinu (piemēram, nav pieejama internetbanka), bet klients ir noslēdzis E-rēķinu automātiskās apmaksas līgumu ar norādītajiem identifikatoriem (serviceId/additionalServiceId)’?
  Jūs esat nosūtījis e-rēķinu ar pilnu pieejamību uz internetbanku, Saņēmējam ir bankas konts, bet nav pieslēgts elektroniskais kanāls (internetbanka), lai apskatītu rēķinu. Šajā gadījumā ir nepieciešams nosūtīt ierobežotas pieejamības rēķinu uz banku. Ierobežotas pieejamības e-rēķins var tikt izmantots maksājuma sagatavošanai vai apmaksai, izmantojot automātisko apmaksas funkciju. Šis ziņojums parāda, ka Saņēmējs ir noslēdzis automātiskās apmaksas līgumu un šim Saņēmējam nepieciešams nosūtīt ierobežotas pieejamības e-rēķinu uz internetbanku. Ziņojums ir informatīvs un Jums nav nepieciešams nosūtīt rēķinu atkārtoti. Nākamreiz varat izvēlēties “Ierobežots rēķins” no nolaižamās izvēlnes Internetbankas sadaļā.

  7. Izejošajam rēķinam parādās kļūdas paziņojums ‘Nekorekts serviceId un/vai tiek izmantots additionalServiceId (neatbilst Tirgotāja līguma nosacījumiem)’?
  Pārliecinieties, lai izejošajā rēķinā ir norādīts Maksājuma ID un lai tas atbilst noteiktajām prasībām. Ja vēlaties veikt rēķinā labojumus, izvēlieties Darbības ->Mainīt un nosūtiet rēķinu atkārtoti uz banku.

  8. Kļūdas paziņojums ‘Tirgotāja līguma numurs nav norādīts vai ir bloķēts’?
  Šis kļūdas paziņojums informē, ka banka, kurai Jūs vēlaties nosūtīt rēķinu, nav aktivizējusi e-rēķinu pārsūtīšanu. Mēģiniet rēķinu nosūtīt atkārtoti nākamajā dienā. Jūs varat izvēlēties Darbības -> Nosūtīt atkārtoti izejošo rēķinu sarakstā.

  9. Kļūdas paziņojums ‘Nekorekts rēķina apmaksas datums (PayDueDate<= šodiena +2)’?
  Šis kļūdas paziņojums informā, ka rēķinam, kuru Jūs cenšaties nosūtīt, ir pārsniegts apmaksas termiņš. Pārbaudiet rēķina apmaksas termiņu, nepieciešamības gadījumā to nomainiet un nosūtiet rēķinu atkārtoti uz banku.

  10. Kļūdas paziņojums ‘Nekorekts saņēmēja references numurs (PaymentRefId elements neatbilst standartam)’?
  Lūdzu pārbaudiet rēķina atsauces numuru. Atveriet rēķinu, izvēloties no izejošo rēķinu saraksta, un pie Darbībām, izvēlieties Labot. Izlabojiet vai izdzēsiet atsauces numuru un nospiediet Saglabāt un nosūtīt.

Biznesa klients Ieiet
Privāts klients Ieiet

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: [email protected], Info +371 27042424