E-service is not available at the moment, please try again later.
E-service is not available at the moment, please try again later.

Ja sūtījums nozaudēts vai bojāts

Ko darīt, ja sūtījums nav nonācis galamērķī?

Ja Jums sūtītais sūtījums ir ticis nozaudēts, iesniedziet iesniegumu ar lūgumu meklēt sūtījumu. Iesniegumu var iesniegt tepat, e-pašapkalpošanās vidē,nosūtot to uz e-pastu [email protected]. Par katru sūtījumu jāiesniedz atsevišķs iesniegums.

Rakstveida iesniegumam pievienojiet kvīti/čeku/bankas izdruku par sūtījuma nosūtīšanu.

Ja esat Biznesa klients, Jums jāiesniedz pretenzija šeit,  aizpildot tiešsaistes veidlapu "Iesniegums par piegādes kvalitāti", vai vērsties mūsu klientu apkalpošanas nodaļā.
Cik ilgā laikā var iesniegt iesniegumu?

Iesniegums ar pieprasījumu ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā pēc sūtījuma nosūtīšanas.

 
Kad mēs sniegsim atbildi?
  • Attiecībā uz iekšzemes sūtījumiem mēs sniedzam atbildi 7 darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža.

Ja šā termiņa laikā nav iespējams sniegt izsmeļošu atbildi, mēs Jums rakstveidā nosūtīsim starpposma atbildi, galīgo atbildi sniegsim mēneša laikā.
Biznesa klients Ieiet
Privāts klients Ieiet

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: [email protected], Info +371 27042424