E-service is not available at the moment, please try again later.
E-service is not available at the moment, please try again later.

Sūtījumi ar pēcapmaksu

Sūtījums ar pēcapmaksu

Ja vēlaties, lai sūtījuma saņēmējs apmaksā sūtījumu tā saņemšanas brīdī, noformējot sūtījumu, biznesa klientu e-vidē pievienojiet papildpakalpojumu “Pēcapmaksa” (COD). Pievienojot šo papildpakalpojumu, Jūs pilnvarojat mūs sūtījuma piegādes laikā iekasēt no saņēmēja noteiktu pēcapmaksas summu, kuru mēs pārskaitām uz Jūsu bankas kontu. Pakalpojuma cena ir 1,2% no iekasējamās summas, bet ne mazāka par 1,40 eiro. Šai summai netiek pieskaitīts apgrozījuma nodoklis.
 
Trausls

Ja Jūsu sūtījumā ir plīstoši priekšmeti, biznesa klientu e-vidē pievienojiet papildpakalpojumu “Trausls”. Piegādes procesa laikā mēs garantēsim saudzīgu apiešanos ar sūtījumu tā transportēšanas un apstrādes laikā. Papildpakalpojumu var pievienot biznesa klientu e-vidē, pakalpojuma cena ir 1,60 eiro pakomātu sūtījumiem un 3,00 eiro kurjera sūtījumiem. Šai summai tiek pieskaitīts apgrozījuma nodoklis.
 
Apdrošināšana

Ja vēlaties, Jūsu sūtījumu ir iespējams apdrošināt. Sūtījuma nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā mēs atlīdzināsim radītos zaudējumus Jūsu norādītās sūtījuma vērtības apmērā, bet ne lielākā apmērā par faktisko zaudējumu summu. Sūtījuma apdrošināšanas cena ir 1% no Jūsu norādītās sūtījuma vērtības. Maksimālā apdrošināšanas summa ir 4000 EUR.

 
Dokumentu atgriešana

Ja vēlaties, lai klients sūtījuma saņemšanas laikā parakstītu pavadzīmi un faktūrrēķinu, biznesa klientu e-vidē pievienojiet papildpakalpojumu “Dokumentu atgriešana”. Ja saņēmējs atteiksies parakstīt pavadzīmi un faktūrrēķinu, mēs nevarēsim piegādāt sūtījumu un atgriezīsim to Jums.
 
Piegāde personīgi

Ja vēlaties, lai piegāde ar kurjeru tiktu veikta personīgi tam saņēmējam, kurš norādīts adrešu kartē, biznesa e-vidē pievienojiet papildpakalpojumu “Piegāde personīgi”. Sūtījuma piegādes laikā mēs piegādes dokumentā vai skenerī atzīmēsim dokumenta numuru, kas apliecina sūtījuma saņēmēja personu. Sūtījumu nevar saņemt pilnvarotās personas. Šo pakalpojumu var pasūtīt tikai tiem sūtījumiem, kas paredzēti privātajiem klientiem.
 
Paziņojums par piegādi

Ja vēlaties saņemt informāciju par sūtījuma piegādi īsziņas vai e-pasta veidā, pasūtiet piegādes paziņojuma nosūtīšanas papildpakalpojumu. Pēc sūtījuma piegādes, mēs Jums nosūtīsim paziņojumu par sūtījuma piegādi. Pakalpojumu var pasūtīt pašapkalpošanās vidē. Ja piegādes paziņojumu vēlaties saņemt e-pastā, pakalpojuma cena ir 17 centi, bet, ja pakalpojumu vēlaties saņemt kā īsziņu, tad 25 centi. Iepriekš norādītajām cenām tiek pieskaitīts apgrozījuma nodoklis.
 
Atgriešanas paziņojums

Ja vēlaties saņemt informāciju par sūtījuma atgriešanu īsziņas vai e-pasta veidā, pasūtiet atgriešanas paziņojuma nosūtīšanas papildpakalpojumu. Pēc sūtījuma uzglabāšanas termiņa beigām, vai arī, ja saņēmējs nav izņēmis sūtījumu, mēs Jums nosūtīsim paziņojumu par sūtījuma atgriešanu. Pakalpojumu var pasūtīt pašapkalpošanās vidē. Ja atgriešanas paziņojumu vēlaties saņemt e-pastā, pakalpojuma cena ir 17 centi, bet, ja pakalpojumu vēlaties saņemt kā īsziņu, tad 25 centi. Iepriekš norādītajām cenām tiek pieskaitīts apgrozījuma nodoklis.
Biznesa klients Ieiet
Privāts klients Ieiet

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: [email protected], Info +371 27042424