E-service is not available at the moment, please try again later.
E-service is not available at the moment, please try again later.

Sūtījumi ar pēcapmaksu

 

Sūtījums ar pēcapmaksu


Ja vēlaties, lai sūtījuma saņēmējs to apmaksātu, pasūtiet pēcapmaksas pakalpojumu.. Pasūtot pakalpojumu, Jūs pilnvarojat mūs sūtījuma piegādes laikā iekasēt no saņēmēja noteiktu pēcapmaksas summu, kuru mēs pārskaitīsim uz Jūsu bankas kontu. Pakalpojumu var pasūtīt, ja Jūs sūtījumu noformējāt pašapkalpošanās vidē vai pasta nodaļā. Pakalpojuma cena ir 1% no iekasējamās summas, bet ne mazāka par 1,30 eiro. Šai summai netiek pieskaitīts apgrozījuma nodoklis.
 

Saudzīga apiešanās


Ja Jūsu sūtījumā ir plīstoši priekšmeti, pasūtiet saudzīgas apiešanās pakalpojumu. Pakalpojuma veikšanas laikā mēs sūtījumu speciāli marķēsim ar marķējumu, kas garantē saudzīgu apiešanos transportēšanas un apstrādes laikā. Pakalpojumu var pasūtīt pasta sūtījumiem, kas iepriekš piereģistrēti pašapkalpošanās, pakalpojuma cena ir 1,60 eiro. Šai summai tiek pieskaitīts apgrozījuma nodoklis.
 

Apdrošināšana


Ja vēlaties, savu pasta .sūtījumu ir iespējams apdrošināt. Pasta sūtījuma nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā mēs atlīdzināsim radītos zaudējumus Jūsu norādītās pasta sūtījuma vērtības apmērā. Pasta sūtījuma apdrošināšanas cena ir 1% no Jūsu norādītās sūtījuma vērtības.
 

Pavadzīmes un faktūrrēķina atgriešanas pakalpojums


Ja vēlaties, lai klients sūtījuma saņemšanas laikā parakstītu pavadzīmi un faktūrrēķinu, pasūtiet papildpakalpojumu. Ja vēlaties, mēs Jums nosūtīsim klienta parakstītu pavadzīmi un faktūrrēķinu digitālā formātā. Ja saņēmējs atteiksies parakstīt pavadzīmi un faktūrrēķinu, mēs nevarēsim viņam nodot pasta sūtījumu un atgriezīsim to Jums. Lai noslēgtu līguma pielikumu par pakalpojuma pasūtīšanu, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas menedžeri.
 

Izsniegt personīgi


Ja vēlaties, lai mēs izsniegtu ar kurjeru nosūtīto pasta sūtījumu personīgi tam saņēmējam, kurš norādīts adrešu kartē, pasūtiet personīgās izsniegšanas pakalpojumu.. Sūtījuma piegādes laikā mēs piegādes dokumentā vai kabatas personālajā datorā atzīmēsim dokumenta numuru, kas apliecina sūtījuma saņēmēja personu. Saņēmējam sūtījums ir jāsaņem personīgi, pilnvarotās personas to izdarīt nevar. Šo pakalpojumu var pasūtīt tikai sūtījumiem, kas paredzēti privātajiem klientiem.
 

Paziņojums par piegādi


Ja vēlaties saņemt informāciju par pasta sūtījuma atgriešanu īsziņas vai e-pasta veidā, pasūtiet atgriešanas paziņojuma nosūtīšanas papildpakalpojumu. Pēc sūtījuma uzglabāšanas termiņa beigām, vai arī, ja saņēmējs nav izņēmis sūtījumu, mēs Jums nosūtīsim paziņojumu par sūtījuma atgriešanu. Pakalpojumu var pasūtīt pašapkalpošanās vidē vai pasta nodaļā. Ja atgriešanas paziņojumu vēlaties saņemt e-pastā, pakalpojuma cena ir 17 centi, bet, ja pakalpojumu vēlaties saņemt kā īsziņu, tad 25 centi. Iepriekš norādītajām cenām tiek pieskaitīts apgrozījuma nodoklis.
 

Atgriešanas paziņojums


Ja vēlaties saņemt informāciju par pasta sūtījuma atgriešanu īsziņas vai e-pasta veidā, pasūtiet atgriešanas paziņojuma nosūtīšanas papildpakalpojumu. Pēc sūtījuma uzglabāšanas termiņa beigām, vai arī, ja saņēmējs nav izņēmis sūtījumu, mēs Jums nosūtīsim paziņojumu par sūtījuma atgriešanu. Pakalpojumu var pasūtīt pašapkalpošanās vidē vai pasta nodaļā. Ja atgriešanas paziņojumu vēlaties saņemt e-pastā, pakalpojuma cena ir 17 centi, bet, ja pakalpojumu vēlaties saņemt kā īsziņu, tad 25 centi. Iepriekš norādītajām cenām tiek pieskaitīts apgrozījuma nodoklis.
Business client Enter
Private client Enter

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: [email protected], Info +371 27042424