Lai nodrošinātu pārskatāmību uzņēmuma darbā, ir skaidri definēti principi kā tiek organizēta Omniva pārvaldība t.sk. kā tiek iecelti un kāda atbildība ir definēta uzņēmuma valdei un padomei. Omniva Grupas vadības pamatnostādnes ir pieejamas šeit.
  VALDE PADOME
IECELŠANAS KĀRTĪBA "Omniva Latvija" valdi ieceļ un apstiprina īpašnieka padome "Omniva Latvija" padomi ieceļ un apstiprina īpašnieka padome
PIENĀKUMI "Omniva Latvija" valdes pienākumi un atbildība ir definēti t.s. Grupas vadības pamatnostādnēs. "Omniva Latvija" padomes pienākumi un atbildība ir definēti t.s. Grupas vadības pamatnostādnēs.
ATLĪDZĪBAS POLITIKA "Omniva Latvija" valdes atlīdzību nosaka īpašnieka padoma saskaņā ar Fontes vadītāju atalgojumu pētījumu. "Omniva Latvija" padomes locekļi atlīdzību nesaņem.
KĀRTĪBA INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANAI Saskaņā ar "Omniva" ētikas kodeksu un ikgadēji rakstiski apliecinājumi par interešu konflikta neesamību. Saskaņā ar "Omniva" ētikas kodeksu (pievienots pielikumā) un ikgadēji rakstiski apliecinājumi par interešu konflikta neesamību.
Biznesa klients Ieiet
Privāts klients Ieiet

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: [email protected], Info +371 27042424