E-service is not available at the moment, please try again later.
E-service is not available at the moment, please try again later.

Bīstamas un viegli uzliesmojošas preces, kuras nevar nosūtīt pasta sūtījumos
 
Sprādzienbīstamas un sprāgstošas vielas

Definīcija

Jebkuri ķīmiskie savienojumi, maisījumi vai līdzekļi, kas var izraisīt eksploziju, vai kuru izmantošana saskaras ar momentuzsildīšanas un gāzes izdalīšanās bīstamību. Visas sprāgstvielas ir aizliegtas.

Piemēram

nitroglicerīns, piconi, uguņošanas ierīces, aizdedzes vielas, spridzinātāji, apgaismes raķetes, munīcija utt.
 
Gāzes (saspiestas, sašķidrinātas vai zem spiediena izšķīdinātas)

Definīcija

  • Stabilas gāzes, kas nav sašķidrinātas apkārtējās vides temperatūrā, kas izšķīdinātas spiedieniekārtā. Aizliegts:
  • saspiestas uzliesmojošas gāzes: ūdeņradis, etāns, metāns, propāns, butāns, šķiltavas, gāzes cilindri, lodlampas utt.
  • toksiskas saspiestās gāzes: hlors, fluors utt.
  • neuzliesmojošas saspiestas gāzes: oglekļa dioksīds, slāpeklis, neons, ugunsdzēšamie aparāti, kas satur šādas gāzes, utt.
  • aerosoli


Uzliesmojoši Šķidrumi

Definīcija

Šķidrumi, šķidrumu maisījumi vai šķidrumi, kas satur cietas vielas šķīdumā vai suspensijā un kas rada uzliesmojošus tvaikus. Aizliegts izmantot visus šķidrumus, kuru uzliesmošanas temperatūra slēgtā traukā ir zemāka par 55 ºC.

Piemēram

acetons, benzols, tīrīšanas līdzekļi, benzīns, degviela, krāsas, petrolejas, šķīdinātāji utt.
 
Viegli uzliesmojošas cietvielas

Definīcija

Cietie materiāli, kas var aizdegties berzes, mitruma uzsūkšanās, spontānu ķīmisku reakciju vai apstrādes laikā uzkrātā siltuma rezultātā, vai kurus var viegli aizdedzināt un sadedzināt.

Piemēram

sērkociņi, kalcija karbīds, celulozes, vielas, kas satur nitrātu, metāla magnijs, plēve uz nitrocelulozes bāzes, fosfors, kālijs, nātrijs, nātrija hidrīds, cinka pulveris, cirkonija hidrīds utt.
 
 
Oksidanti un organiskie peroksīdi

Definīcija

Šīs vielas ir pašuzliesmojošas, kaut arī ne vienmēr, un tās var izraisīt vai veicināt citu vielu uzliesmošanu. Arī tās var eksplodēt, radīt bīstamu reakciju, sadarbojoties ar citām vielām un apdraudēt veselību.

Piemēram

bromati, hlorāti, stikla šķiedras, nitrāti, perhlorāti, permanganāti, peroksīdi utt.
 
Toksiskas un infekciju izplatības veicinošas vielas, citas medicīnas vielas

Definīcija

Vielas, kuras norītas, ieelpotas vai nonākušas saskarē ar ādu var izraisīt nāvi vai traumas. Vielas, kas satur mikroorganismus vai to toksīnus, par kuriem ir zināms vai par kuriem ir aizdomas, ka tie veicina slimības izplatīšanos.

Piemēram

arsēns, berilijs, cianīds, fluors, ūdeņradis, selenīts, dzīvsudrabs, dzīvsudraba sāls, iprīts, slāpekļa dioksīds, patogēns materiāls, žurku inde, serums, vakcīnas utt.
 
Radioaktīvais materiāls

Definīcija

Visi materiāli, kuru specifiskā aktivitāte ir lielāka par 74 kilobeekeriem kilogramos (0,002 mikrokūri uz gramu). Visi radioaktīvie materiāli ir aizliegti

Piemēram

saskaldāmās vielas (urāns 235 utt.); radioaktīvie atkritumi, urāna rūda vai torijas rūda utt.
 
Kodīgas vielas

Definīcija

Vielas, kas var radīt būtisku kaitējumu, jo ir ķīmiska ietekme uz dzīvajiem audiem, precei vai transportlīdzeklim.

Piemēram

alumīnija hlorīds, nātrija hidroksīds, kodīgs šķidrums, rūsas noņemšanas līdzeklis/aizsardzībai pret rūsu, kodīgs krāsu noņemšanas līdzeklis, elektriskās baterijas, sāls skābe, slāpekļskābe, sērskābe utt.
 
Citas bīstamas preces

Definīcija

Vielas, kas rada bīstamību, kuru nevar klasificēt atbilstoši iepriekš minētajām kategorijām.
 
Piemēram

azbests, sausais ledus, magnetizētais materiāls ar magnētisko lauku 0,159 A/vai vairāk 2,1 metra attālumā no iepakojuma utt.

Biznesa klients Ieiet
Privāts klients Ieiet

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: [email protected], Info +371 27042424