E-service is not available at the moment, please try again later.
E-service is not available at the moment, please try again later.

Bīstamas un viegli uzliesmojošas vielas

Bīstamas un viegli uzliesmojošas preces, kuras nedrīkst sūtīt pasta sūtījumos

Sprādzienbīstamas un sprāgstošas vielas

 
Definējums:
Jebkādi ķīmiski savienojumi, maisījumu vai līdzekļi, kas var izraisīt sprādzienu, vai kuru lietošanu pavada momentānas sakaršanas un gāzes izdalīšanās risks. Visas sprāgstvielas ir aizliegtas.

 

Piemērs:
nitroglicerīns, pistoni, salūta raķetes, degmaisījumi, spridzinātāji, apgaismes raķetes, munīcija utt.
 

Gāzes (saspiestas, sašķidrinātas vai spiedienā izšķīdinātas)

Definējums:
Stabilas gāzes, kuras nesašķidrinās apkārtējās vides temperatūras ietekmē, izšķīdinātas šķīdinātājā zem spiediena. Aizliegtas:
  • saspiestas uzliesmojošas gāzes: ūdeņradis, etāns, metāns, propāns, butāns, šķiltavas, prīmusu gāzes cilindri, lodlampas utt.
  • toksiskas saspiestas gāzes: hlors, fluors utt.
  • neuzliesmojošas saspiestas gāzes: oglekļa dioksīds, slāpeklis, neons, ugunsdzēšamie aparāti, kuros ir šādas gāzes utt.
  • aerosoli
 

UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI

 
Definējums:
Šķidrumi, šķidrumu maisījumi vai šķidrumi, kuros ir cietas daļiņas šķīdumā vai suspensijas veidā, kas veido degošus tvaikus. Aizliegti visi šķidrumi, kuru aizdegšanās temperatūras slēgtā traukā ir mazāka par 55 ºC.

 

Piemērs:
acetons, benzols, tīrīšanas līdzekļi, benzīns, šķiltavu degviela, krāsas šķīdināšanas un tīrīšanas līdzekļi, petroleja, šķīdinātāji utt.
 

VIEGLI UZLIESMOJOŠAS CIETAS VIELAS

 
Definējums:
Cieti materiāli, kuru aizdegšanās iemesls var būt berze, mitruma absorbcija, spontānas ķīmiskas reakcijas vai siltums, kas saglabājies pārstrādes procesā, vai kurus iespējams viegli aizdedzināt un sadedzināt.

 

Piemērs:
sērkociņi, kalcija karbīds, celuloze, vielas, kas satur nitrātu, metāliskais magnijs, plēve uz nitrocelulozes bāzes, fosfors, kālijs, nātrijs, nātrija hidrīds, cinka pulveris, cirkonija hidrīds utt.
 

OKSIDĒTĀJI UN ORGANISKIE PEROKSĪDI

 
Definējums:
Šīs vielas ir pašuzliesmojošas, lai arī ne vienmēr, tās var izraisīt vai veicināt citu vielu uzliesmošanu. Tāpat tās var uzsprāgt, izraisīt bīstamu reakciju, mijiedarbojoties ar citām vielām, un radīt draudus veselībai.

 

Piemērs:
bromāti, hlorāti, stiklšķiedras labošanas līdzekļu komponentes, nitrāti, perhlorāti, permanganāti, peroksīdi utt.
 

TOKSISKAS VIELAS UN VIELAS, KAS VEICINA INFEKCIJAS IZPLATĪBU, CITAS MEDICĪNISKAS VIELAS

 
Definējums:
Vielas, kuras pēc norīšanas, ieelpošanas vai nonākšanas saskarē ar ādu var izraisīt nāvi vai bojājumus. Vielas, kuras satur mikroorganismus vai to toksīnus, kuri noteikti vai iespējams var veicināt slimību izplatību.

 

Piemērs:
arsēns, berilijs, cianīds, fluors, ūdeņradis, selenīts, dzīvsudrabs, dzīvsudraba sāļi, iprīts, slāpekļa dioksīds, patogēnais materiāls, žurku inde, serums, vakcīnas utt.
 

RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS

 
Definējums:
Visi materiāli, kuru specifiskā aktivitāte ir lielāka par 74 kilobekereliem uz kilogramu (0,002 mikrokirī uz gramu). Visi radioaktīvie materiāli ir aizliegti.

 

Piemērs:
skaldāmās vielas (urāns 235 utt.); radioaktīvie atkritumi, urāna rūda vai torija rūda utt.
 

KODĪGAS VIELAS

 
Definējums:
Vielas, kuras var nodarīt būtisku kaitējumu, jo ķīmiski iedarbojas uz dzīviem audiem, precēm vai transportlīdzekli.

 

Piemērs:
alumīnija hlorīds, nātrija hidroksīds, kodīgs tīrīšanas šķidrums, rūsas noņemšanas/aizsardzības līdzeklis, kodīgs krāsas noņemšanas līdzeklis, elektriskās baterijas, sālsskābe, slāpekļskābe, sērskābe utt.
 

CITAS BĪSTAMAS PRECES

 
Definējums:
Vielas, kuras rada apdraudējumu, ko nav iespējams klasificēt saskaņā ar iepriekš uzskaitītajām kategorijām.

 

Piemērs:
azbests, sausais ledus, magnetizēts materiāls ar magnētiskā lauka spēku 0,159 А vai lielāku 2,1 m attālumā no iepakojuma utt.
Biznesa klients Ieiet
Privāts klients Ieiet

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: [email protected], Info +371 27042424