E-service is not available at the moment, please try again later.
E-service is not available at the moment, please try again later.

Ja sūtījums nozaudēts vai bojāts

Ko darīt, ja sūtījums nav nonācis galamērķī?

Ja Jums sūtītais sūtījums ir ticis nozaudēts, iesniedziet iesniegumu ar lūgumu meklēt sūtījumu. Iesniegumu var iesniegt tepat, e-pašapkalpošanās vidē vai nosūtot to uz e-pastu info@omniva.lv

Par katru sūtījumu jāiesniedz atsevišķs iesniegums.
Rakstveida iesniegumam pievienojiet kvīti/čeku/bankas izdruku par sūtījuma nosūtīšanu.

Ja esat biznesa klients, Jūs varat vērsties pie sava klientu apkalpošanas menedžera, kurš sniegs Jums turpmākos norādījumus.
Ko darīt, ja sūtījums nav nonācis galamērķī?

Ja Jums sūtītais sūtījums ir ticis nozaudēts, iesniedziet iesniegumu ar lūgumu meklēt sūtījumu. Iesniegumu var iesniegt tepat, e-pašapkalpošanās vidē vai nosūtot to uz e-pastu info@omniva.lv

Par katru sūtījumu jāiesniedz atsevišķs iesniegums.
Rakstveida iesniegumam pievienojiet kvīti/čeku/bankas izdruku par sūtījuma nosūtīšanu.

Ja esat biznesa klients, Jūs varat vērsties pie sava klientu apkalpošanas menedžera, kurš sniegs Jums turpmākos norādījumus.
Biznesa klients Ieiet
Privāts klients Ieiet

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: info@omniva.lv, Info +371 27042424