E-service is not available at the moment, please try again later.
E-service is not available at the moment, please try again later.
Kad mēs kompensējam zaudējumus?

Mēs Jums atlīdzināsim tiešos zaudējumus, kas radušies:
 
  1. Sūtījuma nozaudēšanas rezultātā. Ja neatradīsim sūtījumu pēc pieprasījuma, mēs apliecināsim, ka sūtījums ir nozaudēts.
  2. Ja sūtījums ticis sabojāts vai iznīcināts mūsu vainas dēļ
  3. Ja mēs pilnībā vai daļēji neesam pieprasījuši no saņēmēja pēcapmaksu

Mēs Jums izmaksāsim kompensāciju uzreiz pēc tam, kad tiks noskaidrots, ka sūtījums ticis sabojāts, iznīcināts vai nozaudēts. Kompensācija tiek izmaksāta euro.

Kompensācijas summa tiek pārskaitīta uz saņēmēja bankas kontu. Sūtītājam ir tiesības atteikties no paredzētās kompensācijas par labu saņēmējam, un otrādi - saņēmējs var atteikties no kompensācijas par labu sūtītājam.
Kādā apmērā mēs kompensējam zaudējumus?

 

  • Mēs kompensējam faktisko zaudējumu summu. Precīza kompensācijas summa tiek noteikta pēc tam, kad mums tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina zaudējumu summu: preču rēķins, izraksti no bankas konta un tml.
  • Kompensēti tiek arī jau apmaksātie sūtīšanas izdevumi.
  • Gadījumā, kad tiek nozaudēts vai pilnīgi sabojāts vērtīgā sūtījuma saturs, mēs kompensējam zaudējumus vērtīgā sūtījuma pieteiktās vērtības apmērā.
  • Ja runa ir par apdrošinātu vai vērtīgu sūtījumu, pastāv augšējā robeža, par kuru lielākas kompensācijas netiek izmaksātas pat tad, ja ir iespējams pierādīt, ka bojātais vai nozaudētais pasta sūtījums maksājis vairāk.

 

Kad mēs neizmaksājam kompensāciju?
 
  • Ja sūtījuma bojājumi vai nozaudēšana notika nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā. Šādā gadījumā Jums tomēr ir tiesības saņemt atpakaļ sūtījuma izdevumus. Mēs neesam atbildīgi, ja visa sūtījuma vai tā satura daļas nozaudēšana, kā arī sūtījuma sabojāšana notika sūtītāja vainas dēļ vai viņa nevērības rezultātā, vai arī to izraisīja sūtījuma satura raksturs. Mēs neesam atbildīgi, ja attiecībā uz sūtījumu netika iesniegts pieprasījums sešu mēnešu laikā no sūtījuma nosūtīšanas brīža.

 

Neapdrošinātu sūtījumu kompensācijas maksimālās likmes
 
Pakomāta sūtījums Pamatsumma 50.00 EUR + sūtīšanas izmaksas
Kurjerpakalpojumi Latvijā 320 euro
Lielgabarīta pasta sūtījums ar kurjeru 512 euro
Kurjerpakalpojumi Baltijā 320 euro
Lielgabarīta sūtījums Baltijā 512 euro
Biznesa klients Ieiet
Privāts klients Ieiet

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: [email protected], Info +371 27042424