E-service is not available at the moment, please try again later.
E-service is not available at the moment, please try again later.

Ilgtspēja


Līdz ar ievērojamu pieprasījuma pieaugumu pēc attālinātas piegādes pakalpojumiem, palielinās gan Omniva sniegto pakalpojumu sabiedriskā nozīmība, gan arī ietekme uz dažādiem konceptuāliem ilgtspējas aspektiem (vide, darbinieki, tirgus attiecības, vietējās kopienas u.c.).

Mēs esam pārliecināti, ka:
  • Omniva Latvija piedāvātais pakalpojums pēc savas būtības balstās ilgtspējas idejā un izaicinājumos, ar kuriem saskaras mūsdienu pasaule.
  • Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem kopumā ir pozitīva ietekme uz ekonomiku, vidi un sabiedrību, jo tiek veicināts racionāls un efektīvs resursu patēriņš.

Vienlaikus mēs apzināmies, ka:
  • Arī mūsu pakalpojums rada “pēdas nospiedumu”, kuru mēs nepārtraukti un mērķtiecīgi cenšamies mazināt.
  • Esam ietekmēti un ietekmējam plašākas ietekmes pušu grupas (klienti, piegādātāji, darbinieki) un ekonomikas procesus plašākā kontekstā.

Lai arī uzņēmums arī iepriekš ir īstenojis virkni dažādu aktivitāšu, kas saistītas gan ar ietekmes pušu vadības jautājumiem, gan biznesa atbildības aspektiem, šobrīd, ņemot vērā minēto uzņēmuma sabiedriskās nozīmības paaugstināšanos, loģisks solis ir visu korporatīvās un sociālās atbildības principu konceptualizācija, strukturēšana un definēšana.

Pilns Omniva korporatīvās un sociālās atbildības dokuments pieejams ŠEIT.
Biznesa klients Ieiet
Privāts klients Ieiet

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: info@omniva.lv, Info +371 27042424