Personas datu apstrāde Omniva SIA

Sniedzot pakalpojumus klientiem, Omniva apstrādā klientu personas datus. Datu veidi, ko Omniva apkopo par klientu, ir atkarīgi no klienta izmantotā pakalpojuma. Apstrādājot personas datus, mēs pievēršam lielu uzmanību tam, lai pārliecinātos, ka personas dati, kurus klienti uzticējuši Omniva, ir droši aizsargāti un ka apstrāde notiek saskaņā ar datu aizsardzības principiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, izlasiet klientu datu apstrādes principus.

Papildu jautājumus par personas datu aizsardzību var nosūtīt uz e -pastu [email protected].

 

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu indivīdu, t.i., personu. Ja vienu personu var atšķirt no citiem, pamatojoties uz datiem, ļoti iespējams, ka šie dati ir personas dati. Papildus personas vārdam, personas kodam, pasta adresei un tīkla identifikatoriem personas dati var būt jebkuri citi dati, kas izsaka personas dabiskās, psiholoģiskās, fizioloģiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās īpašības, attiecības un piederību.

Kas ir personas datu apstrāde?

Personas datu apstrāde ir jebkura procedūra, kas tiek veikta ar personas datiem. Cita starpā, tā ir datu vākšana, saglabāšana, pārsūtīšana, pārveidošana, dzēšana, sistematizēšana un pat tikai datu nolasīšana.

Kas ir Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)?

VDAR, kas piemērojama no 2018. gada 25. maija, rada saskaņotu noteikumu kopumu, kas piemērojams visai personas datu apstrādei, kas notiek ES. Tās mērķis ir nodrošināt labāku personas datu aizsardzību, dodot indivīdiem lielāku kontroli pār saviem datiem. VDAR tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2016. gada 4. maijā.

 

Klientu datu apstrādes principi

 

Sīkdatņu politika

 

Informācijas pieprasījums par personas datu apstrādi

Biznesa klients Ieiet
Privāts klients Ieiet

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: [email protected], Info +371 27042424